venerdì 11 settembre 2009

A la tercera va la vencida!

Salve, le cose buone a volte arrivano quando meno te le aspetti, ti prendono di sorpresa e a volte fatto quasi piangere per la gioia.Oggi è un giorno di festa qui in Catalogna, è la Diada e la nostra piccola Ada con l'aiuto dell'infermiera Àgueda ci hanno regalato un momento che non dimenticherò mai.All'arrivare in ospedale ci prepariamo al solito vedere ma non toccare di questi ultimi giorni dovuto all'infezione che aveva la piccola. Non ci aspettavamo notizie nuove perché già ci avevano avvertito che le avrebbero tolto tutte le flebo che aveva perché l'infezione era andata via ed inoltre non c'era bisogno di altro cibo che non fosse il latte materno quindi via flebo che aveva per l'alimentazione.
L'infermiera (confesso che è una delle nostre preferite) si avvicina a noi e ci propone di cangurare questa notte perché pensa che è la notte giusta per la nostra piccola. La piccola respira abbastanza bene oggi, non scende dai 40 di ossigeno però ha un 20% di fughe e la saturazione rimane sui 90... speriamo bene! :roll:
Non potete immaginare... rettifico, ve lo potete proprio immaginare come stava mia moglie! Aveva un sorriso super grande ed era super contenta ed Ada penso che questo lo sapeva benissimo! Appena messa sul petto di mia moglie un bel 100 di saturazione!
Non avevamo una camera per fare le foto, però l'infermiera si è fatta tutte le sale del reparto per vedere di trovare una macchina fotografica per fotografare l'evento. Grazie Àgueda!
Ada si è comportata abbastanza bene, solo 3 de-saturazioni in un'ora e mezza, ed alla fine si è pure arrabbiata che la rimettevano nell'incubatrice!
Non vedo l'ora che le tolgano i tubicini della respirazione per poter stare più tranquilli senza pensare che la saturazione scende e devo muovere il tubo per farla respirare meglio.
La settimana prossima i medici ci hanno detto che faranno una prova. Le metteranno in cpap perché ora non riescono a scendere dai 30 di ossigeno per colpa del tubicino che la piccola non sopporta più. Avrà voglia di respirare sola :?:
Noi abbiamo fiducia in lei ed oggi abbiamo montato le onde nella sua cameretta...
----------------------------------------------------------------------------------
Hola! Les coses bones a vegades arriben quan menys te les esperes, t'agafen per sorpresa i alguns cops gairebé et fan plorar d'alegria. Avui és un dia de festa aquí a Catalunya, és la Diada i la nostra petita Ada amb l'ajut de la infermera Àgueda ens ha regalat un moment que no oblidaré mai. En arribar a l'hospital ens preparem per a l'habitual veure però no tocar d'aquests darrers dies degut a la infecció que tenia la petita. No esperàvem notícies noves perquè ja ens havien dit que li haurien tret totes les vies que tenia puix la infecció s'havia curat i no necessitava cap més aliment que no fos la llet materna.
La infermera (confesso que és una de les nostres preferides) s'atansa a nosaltres i ens proposa de cangurar aquesta nit perquè creu que és una bona ocasió. La petita respira bastant bé avui, no baixa del 40 d'oxigen però té un 20% de fugues i la saturació roman sobre els 90... esperem que vagi bé! No podeu imaginar... rectifico, us podeu imaginar perfectament com estava la meva dona! Tenia un somriure super gran i estava super contenta i penso que l'Ada això ho sabia perfectament! Tot just posada sobre el pit de la meva dona un fantàstic 100 de saturació! No teníem càmera per fer la foto, però la infermera ha recorregut totes les sales de la unitat per mirar de trobar una càmera per fotografiar l'event. Gràcies Àgueda!
L'Ada s'ha comportat bastant bé, només 3 desaturacions en una hora i mitja, i fins i tot s'ha enrabiat quan l'han tornat a posar a la incubadora! No veig l'hora que li treguin tots els tubs de la respiració per poder estar més tranquils, sense pensar si la saturació baixa i he de moure el tub perquè respiri millor. Els metges ens han dit que la porpera setmana faran una prova. La posaran en cpap perquè ara no aconsegueixen baixar del 30 d'oxigen per culpa del tub que la petita ja no suporta. Tindrà ganes de respirar sola?
Nosaltres tenim confiança en ella i avui hem muntat les onades a la seva habitació...


Esplugues de Llobregat, 11/09/2009

Nessun commento:

Posta un commento